Aktuelles

Erasmus+ mit kosovarischen Kolleginnen und Kollegen

Unsere Erasmus+ -Projekte sind nicht nur für unser Stammpersonal da, wir können auch Angehörige von Partnereinrichtungen aus sogenannten Erasmus+ -Partnerländern zu uns einladen und ihren Aufenthalt mit unseren Erasmus+ -Geldern fördern - das heißt: mit Geldern, die wir extra für Erasmus+ -Projekte mit Einrichtungen aus Nicht-EU-Staaten beantragt und erhalten haben.

[Streiche: Fachhochschule der Polizei] Setze: Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg

Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg

Mit Inkrafttreten des Brandenburgischen Polizeihochschulgesetzes (BbgPolHG) wurde aus der Fachhochschule der Polizei nun offiziell die Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg!

Studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odwiedzili HPol BB

Studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w dniach 11-14 czerwca 2019 roku odwiedzili [Fach]Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. W trakcie pobytu w Oranienburgu studenci ze Szczytna mieli okazję zapoznać się z działalnością niemieckiej szkoły policyjnej oraz pogłębić swoją wiedzę na temat funkcjonowania niemieckiej Policji zarówno na poziomie landowym, jak i federalnym. Bardzo duże zainteresowanie polskiej grupy wzbudziły zajęcia na strzelnicy, gdzie przedstawiono nowoczesny system „Blue Box” służący do kształtowania właściwych zachowań w trakcie interwencji z użyciem broni oraz zaprezentowano broń szkoleniową. Ciekawym doświadczeniem były także praktyczne zajęcia, w czasie których studenci mieli możliwość dokonania pomiaru prędkości poruszających się pojazdów. W ramach wizyty polska grupa miała także okazję obserwować zajęcia na macie, czy też obejrzeć sale przeznaczone do nauki przeprowadzania oględzin i zbierania oraz zabezpieczenia śladów przestępstw.  Jednak największe emocje i zaciekawienie studentów WSPol wzbudził ich udział w grze symulacyjnej, w której wraz z niemieckimi funkcjonariuszami pełnili służby patrolowe. Ich zadaniem było podjęcie właściwej interwencji do pozorowanego zdarzenia z udziałem innych studentów biorących udział w grze. Dla polskich studentów była to doskonała okazja do współdziałania z niemieckimi funkcjonariuszami oraz do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie zasad i sposobu działania Policji w obu państwach. W czasie pobytu w Oranienburgu grupa ze Szczytna zrealizowała również ciekawy program kulturalny. Studenci zwiedzili Schlossmuseum Oranienburg oraz poznali historię miasta, dzięki uprzejmości Herr R. Mussik, który był ich przewodnikiem. Na zakończenie wyjazdu studenci WSPol wspólnie z Herr R. Mussik odwiedzili dawny obóz koncentracyjny Sachsenhausen, który wzbudził zadumę i refleksję wśród uczestników grupy.

Pages

Subscribe to Aktuelles